Pagdating at pamamahala ng mga kastila

Ang Maynila ang naging sentro ng aktibidad ng mga kastila tulad ng sibil, militar at relihiyosong mga okasyon.Noong 1571, naitayo na ni Lopez de Legaspi ang Spanish city of Manila sa lugar na dating okupado ng mga Moro na kanyang nasakop isang taon bago ang 1571.Si Magellan ay unang dumaong sa Cebu, na sinasabing lupain na pag-aari ng Espanya. Si Magellan ay nagkaroon ng pakikipagkaibigan sa lokal na mga lider sa Cebu, na ang iba ay nagpabinyag bilang mga Romano Katoliko.

pagdating at pamamahala ng mga kastila-5

Sa kasalukuyan, may 41,995 barangay sa buong Pilipinas.

Sa pagtatapos ng ika labing anim na siglo, ang Maynila ay naging ang pangunahing sentro ng komersyo sa buong Silangang Asya. Ginto at kalakalang Galyon na dumadaan sa PIlipinas at nakakarating sa China, India at East Indies.

Ang kolonyalismo na ginawa ng mga Kastila ay hindi masyadong madugo noong una, sapagkat ang mga lugar na kanilang sinasakop ay hindi gaanong nanlaban maliban lamang sa mga Moro.

Ang pangunahing responsabilidad ng mga cabeza de barangay ay kumulekta ng mga buwis mula sa residente ng kanilang mga barangay.

Pagdating ng mga Amerikano, inihalal na ang mga cabeza de barangay at nawala ang kanilang mga pribilehiyo sa ilalim ng mga Kastila.